Mobilní aplikace
MyZZS
Efektivní podpora zaměstnanců ZZS
Svolávání posádek k výjezdu
Detailní a intuitivní informace o výjezdu
Přehled o zasahujících posádkách včetně polohy
Konzultace mezi posádkami
Komunikace s KZOS včetně sdílení polohy
Manažerský přehled pro vedení organizace
Propracovaný nástroj pro vnitřní komunikaci v organizaci včetně diskusí
Informace o směnách a jejich obsazení
Interní dokumenty a checklisty vždy po ruce
Důležitá místa zájmu včetně navigace
Integrace na používaný IS OŘ a další vnitřní nástroje ZZS
a mnoho dalších...