Mobilní aplikace
MyZZS
Efektivní podpora zaměstnanců ZZS
Notifikace posádkám k výjezdu včetně detailu
Komunikace s KZOS včetně sdílení polohy
Přehled o zasahujících posádkách včetně polohy
Nástěnka s komunikací na vybrané skupiny zaměstnanců ZZS
Interní dokumenty a checklisty vždy po ruce
Důležitá místa zájmu včetně navigace
Integrace na používaný IS OŘ
a mnoho dalších...